Autor stránek

Autor stránek

Zde může být text o autorovi

Základná škola s materskou školou Pavlovce nad Uhom

Der Geburtstag - Narodeniny

der Wortschatz – Slovná zásoba

älter als ............................................... starší ako
jünger als …………………………… mladší ako

die Fragen und die Antworten – Otázky a odpovede:

Wann hast du Geburtstag? …………………………………… Kedy máš narodeniny?
Ich habe im Frühling Geburtstag. …………………………….. Ja mám narodeniny v jari.
Ich habe im April Geburtstag. ………………………………... Ja mám narodeniny v apríli.
Ich habe am 9. April Geburtstag. …………………………….. Ja mám narodeniny 9. apríla.

Wann hat er (sie) Geburtstag? …………………………………. Kedy má on (ona) narodeiny?
Er (Sie) hat im Frühling (im April, am 9. April) Geburtstag. … On (ona) má narodeniny v jari (v apríli…)

Bist du zwölf? ……………………………………………….. Máš dvanásť rokov?
Ja, ich bin zwölf Jahre alt. …………………………………… Áno, ja mám 12 rokov.
Nein, ich bin nicht zwölf, ich bin elf Jahre alt. ……………….. Nie, ja nemám 12 rokov, mám 11 rokov.

Ist er (sie) zwölf? …………………………………………….. Má on (ona) 12 rokov?
Ja, er (sie) ist zwölf Jahre alt. ………………………………….. Áno, on (ona) má 12 rokov.
Nein, er (sie) ist nicht zwölf, er sie ist elf Jahre alt. ……………. Nie, on (ona) nemá 12 rokov, má 11 rokov.

Bist du älter als Michael? ……………………………………. Si starší ako Michal?
Ja, ich bin älter als Michael. ………………………………… Áno, som starší ako Michal.
Nein, ich bin jünger als Michael. …………………………….. Nie, som mladší ako Michal.

Ist er jünger als Michael? ……………………………………. Je on mladší ako Michal?
Ja, er ist jünger als Michael. …………………………………. Áno, on je mladší ako Michal.
Nein, er ist älter als Michael. ………………………………… Nie, on je starší ako Michal.
© Mgr. Jozefína Kočanová 2009
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one