Autor stránek

Autor stránek

Zde může být text o autorovi

Základná škola s materskou školou Pavlovce nad Uhom

der Wortschatz – slovná zásoba

trinken ……………………… piť
der Apfelsaft ………………... jablkový džús
der Orangesaft ……………… pomarančový džús
die Cola …………………….. kola
die Limonade ……………….. malinovka, limonáda
essen .................................... jesť
der Kuchen .............................. koláč, zákusok
die Chips ………………............. čipsy
das Eis ……………………..... zmrzlina

Die Fragen und die Antworten. – Otázky a odpovede.

Was trinkst du? …………………. Čo piješ?
Ich trinke Cola. …………………. Pijem kolu.

Was trinkst du gern? …………… Čo rád piješ?
Ich trinke gern Cola. …………… Rád pijem kolu.

Was isst du? .................................. Čo ješ?
Ich esse Eis. …………………….. Jem zmrzlinu.

Was isst du gern? ......................... Čo rád ješ?
Ich esse gern Eis. ......................... Rád jem zmrzlinu.

Časovanie slovies:

Pravidelné sloveso:
trinken ............ piť

1. ich trinke ......................... 1. wir trinken
2. du trinkst ......................... 2. ihr trinkt
3. er trinkt ........................... 3. sie trinken
sie ........................................ Sie
es

Nepravidelné sloveso:
essen ............... jesť

1. ich esse............................ 1. wir essen
2. du isst ............................ 2. ihr esst
3. er isst............................... 3. sie essen
sie ..................................... Sie
es
© Mgr. Jozefína Kočanová 2009
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one