Autor stránek

Autor stránek

Zde může být text o autorovi

Základná škola s materskou školou Pavlovce nad Uhom

die Tochter, die Töchter - dcéra, dcéry
der Sohn, die Söhne - syn, synovia
die Geschwister - súrodenci
das Einzelkind, die Einzelkinder - jedináčik, jedináčikovia

die Eingeschaften - vlastnosti
groß - veľký
klein - malý
fleißig - usilovný
faul - lenivý
brav - poslušný
böse - zlý
tot - mŕtvy
schüchtern - plachý
frech - drzý
klug - múdry
intelligent - inteligentný
dumm - hlúpy
nett - milý
hässlich - protivný
streng - prísny
laut - hlučný
leise - tichý
freundlich - priateľský

Wie ist dein Bruder? - Aký je tvoj brat?
Er ist faul. - Je lenivý.
Wie ist deine Schwester? - Aká je tvoja sestra?
Sie ist nett. - Je milá.
Wie sind deine Brüder? - Akí sú tvoji bratia?
Wie sind deine Schwestern? - Aké sú tvoje sestry?
Wie sind deine Geschwister? - Akí sú tvoji súrodenci?
Sie sind dumm. - Sú hlúpi (hlúpe).
© Mgr. Jozefína Kočanová 2009
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one