Autor stránek

Autor stránek

Zde může být text o autorovi

Základná škola s materskou školou Pavlovce nad Uhom

die Wortschatz:

Was ist dein Lieblingshaustier? ........ Aké je tvoje obľúbené domáce zbiera?
Mein Lieblingshaustier ist ein Hund / eine Katze / ein Pferd. ..... Moje obľúbené domáce zbiera je pes / mačka / kôň.
groß............... veľký
klein .............. malý
jung ............... mladý
alt ................. starý
freundlich ....... priateľský
unfreundlich ... nepriateľský

die Fragen:
Hast du ein Haustier? ............................................... Máš domáce zviera?
Ich habe einen Hund / eine Katze / ein Kaninchen. ...... Mám psa, mačku, králika.


Wie heißt er / sie / es?.................. Ako sa volá? (der - er, die - sie, das - es)
Er / Sie / Es heißt Laura. .............. On, Ona, Ono sa volá Laura.

Welche Farbe hat er / sie / es? ..... Akú má farbu? (der - er, die - sie, das - es)
Er / Sie / Es ist schwarz (braun, weiß). ...... Je čierny / čierna, / čierne (hnedý, biely).

Wie alt ist er / sie / es? ................ Aký je starý / stará / staré?
Er / Sie / Es ist jung (alt). ............. Je mladý, mladá, mladé (starý).

Wie ist er / sie / es? .................... Aký / aká / aké je?
Er / Sie / Es ist klein und freundlich .......... On / Ona / Ono je malý a priateľský.
© Mgr. Jozefína Kočanová 2009
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one