Autor stránek

Autor stránek

Zde může být text o autorovi

Základná škola s materskou školou Pavlovce nad Uhom

Deutsch (dojč) - nemčina
Englisch (engliš) - angličtina
Religion (religion) - náboženstvo
Mathe (mate) - matematika
Musik (muzik) - hudobná výchova
Naturwissenschaften (naturvisenšaften) - prírodné vedy (prírodopis)
Geschichte (gešichte) - dejiny, dejepis
Erdkunde (erdkunde) - zemepis, geografia
Kunst (kunst) - výtvarná výchova
Werken (verken) - dielne, pracovné vyučovanie
Sport (šport) - šport, telesná výchova
Informatik (informatik) - informatika
das Schulfach - die Schulfächer (šulfach - šulfecher) - školský predmet, školské predmety
Montag - pondelok
Dienstag - utorok
Mittwoch - streda
Donnerstag - štvrtok
Freitag - piatok
Samstag - sobota
Sonntag - nedeľa
© Mgr. Jozefína Kočanová 2009
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one