Autor stránek

Autor stránek

Zde může být text o autorovi

Základná škola s materskou školou Pavlovce nad Uhom

der Wortschatz - Slovná zásoba:

Slowakisch (slovakiš) - slovenský jazyk (slovenčina)
Geografie (geografi) - geografia
Biologie (biologi) - biológia
Physik (fyzik) - fyzika
Chemie (chemi) - chémia
Ökologie (ökologi) - environmentálna výchova
Umwelt (umvelt) - životné prostredie
Hausarbeit (hausarbajt) - domáca príprava
Sozialkunde (zocialkunde) - občianska výchova
Mathematikübung (matematikübung) - matematické cvičenia
Biologieübung (biologiübung) - cvičenia z biológie
Ethik (etik) - etická výchova

die Sätze - Vety:

Was ist dein Lieblingsfach? (vas ist dajn liblingsfach) - Ktorý je tvoj obľúbený predmet?
Mein Lieblingsfach ist ......... (Mathe, Musik ...) - Môj obľúbený predmet je .... (matematika, hudobná výchova).
© Mgr. Jozefína Kočanová 2009
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one