Autor stránek

Autor stránek

Zde může být text o autorovi

Základná škola s materskou školou Pavlovce nad Uhom

der Wortschatz - Slovná zásoba:

die erste Stunde - prvá hodina
die zweite Stunde - druhá hodina
die dritte Stunde - tretia hodina
die vierte Stunde - štvrtá hodina
die fünfte Stunde - piata hodina
die sechste Stunde - šiesta hodina

- Was haben wir am Montag? (Čo máme v pondelok?)
- Am Montag haben wir Mathe, Deutsch und Sport. (V pondelok máme matematiku ...)
- Was haben wir am Montag, die erste Stunde? (Čo máme v podnelok prvú hodinu?)
- Die erste Stunde ist Mathe. (Prvá hodina je matematika.)
- Wann haben wir Mathe? (Kedy máme matematiku?)
- Mathe haben wir am Montag. (Matematiku máme v pondelok.)

Sloveso haben - mať
Jednotné číslo:
1. ich habe - ja mám
2. du hast - ty máš
3. er, sie, es hat - on, ona, ono má

Množné číslo:
1. wir haben - my máme
2. ihr habt - vy máte (vy všetci)
3. sie haben - oni majú
Sie haben - Vy máte (vykanie)

der Schüler, die Schüler - žiak, žiaci
der Schülerin, die Schülerinnen - žiačka, žiačky
der Lehrer, die Lehrer - učiteľ, učitelia
die Lehrerin, die Lehrerinnen - učiteľka, učiteľky

Mathelehrerin, Mathelehrer - učiteľka, učiteľ matematiky
Deutschlehrerin, Deutschlehrer - učiteľka, učiteľ nemčiny
Kunstlehrerin, Kunstlehrer - učiteľka, učiteľ výtvarnej výchovy
Erdkundelehrerin, Erdkundelehrer - učiteľka, učiteľ zemepisu
Geschichtelehrerin, Geschichtelehrer - učiteľka, učiteľ dejepisu

Dramatischerziehung (dramatišerzíung) - dramatická výchova
© Mgr. Jozefína Kočanová 2009
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one